ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย (Solar Rooftop) ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 03/12/2562     สิ้นสุด 28/12/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/12/2562
เปิดอ่าน: 65 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย (Solar Rooftop) ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง