ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (รอบที่ 2)
วันที่ข่าว 27/11/2562     สิ้นสุด 04/12/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2562
เปิดอ่าน: 50 ครั้ง

 

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (รอบที่ 2)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง