ม.แม่โจ้ เปิดเวทีระดมความคิดขับเคลื่อน MJU NEXT “next is now”
วันที่ข่าว 15/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/11/2562
เปิดอ่าน: 463 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่าย จัดเวทีระดมความคิดขับเคลื่อน "Maejo Agro Food Park" พร้อมโครงการนำร่อง “Maejo Gastropolis” โดยมี ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิด โดยในช่วงบ่าย จัดให้มี Workshop ระดมความเห็น เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการ นักวิจัย เข้าร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Food Innopolis) พร้อมหารือเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือภายใต้โครงการมหานครนวัตกรรมและวัฒนธรรมอาหาร (Maejo Gastropolis) ในอนาคต ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง