ม.แม่โจ้ MOU กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ข่าว 22/10/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/10/2562
เปิดอ่าน: 277 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ชื่อหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” โดยให้รวมอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีขอบเขตลักษณะงานที่สอดคล้องและครอบคลุมกับงานของ พพ. ทำให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการศึกษานี้ มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหากผ่านการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ พพ.กำหนดแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจาก พพ.

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆเพื่อใช้ในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง