ม.แม่โจ้ จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มสมรรถนะพัฒนาบุคลากร
วันที่ข่าว 21/10/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/10/2562
เปิดอ่าน: 372 ครั้ง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรพิเศษ นำเสนอนโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน HDR และ HRM , สมรรถนะบุคลากร IDP รวมถึงการจัดทำ Training Roadmap ส่วนในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำ Work Shop ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง