นิทรรศการผลงานภาพถ่าย DC Photo Exhibition 2019
วันที่ข่าว 19/10/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2562
เปิดอ่าน: 218 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่18 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีเปิดนิทรรศการผลงานภาพถ่าย DC Photo Exhibition 2019 ณ บริเวณห้องโถงใต้อาคาร 80 ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน DC Photo Exhibition 2019 ในครั้งนี้
นิทรรศการผลงานภาพถ่าย DC Photo Exhibition 2019 เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา สด 201 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาต้องจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายผลงานของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในกระบวนการจัดนิทรรศการภาพถ่าย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ให้กับสาธารณชนอีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง