รองนายกฯ อนุทิน เป็นประธานปลูกกล้ากัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อใช้ทางการแพทย์ ในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ 12,000 ต้น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 24/09/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/09/2562
เปิดอ่าน: 459 ครั้ง

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกกัญชาการแพทย์ 12,000 ต้น พร้อมปลูกต้นกล้ากัญชาในระบบอินทรีย์ต้นแรกในแม่โจ้ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพร้อมในด้านวิชาการเกษตรแบบองค์รวม ทั้งการปลูกพืชอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM และ USDA ระบบการปลูกในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์ม การป้องกันศัตรูพืช วัสดุปลูก ธาตุอาหาร ในระบบอินทรีย์ การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ระบบการให้น้ำการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การเตรียมการให้ผลผลิตของพืช คือดอกกัญชา การเก็บเกี่ยวตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (POST HARVEST) อาทิ การแยกดอก บรรจุภัณฑ์ การจัดการใบและต้นกัญชา และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ม.แม่โจ้ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติด ให้ปลูกกัญชาได้ในพื้นที่จำเพาะ คือที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มเนื้อที่ 3,040 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปลูกกัญชาได้จำนวน 12,000 ต้น และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 12,000 เมล็ด ชื่อพันธุ์อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลูกต้นกล้ากัญชาต้นแรก ภายในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับกัญชาพันธุ์อิสระ01 ล็อตแรกนั้นจะให้ผลผลิตคือดอกกัญชาประมาณ 2.4 ตัน ในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า หรือประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ระบบควบคุมการปลูกพืชอินทรีย์อัจฉริยะ และควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาอย่างเข้มข้น

On September 21, 2019, Mr. Anutin Charnwirakul, Deputy Prime Minister and Minister of Public Health, Prof. Dr. Anat Tancho, Director of the Natural Agricultural Research and Development Center of Maejo University, Dr. Sophon Mekthon, Chair of the Government Pharmaceutical Organization and Dr. Somsak Akasilp, Director-General of the Department of Medical Services joined in planting the first Thai medical marijuana seedlings in ASEAN at the industry level at Maejo University. The Pharmaceutical Organization, Department of Medical Services and Maejo University had signed a memorandum of understanding for cooperation in research and development of marijuana and hemp varieties for medical use according to comprehensive medical-grade standards.

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง