ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องแม่โจ้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
วันที่ข่าว 06/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/09/2562
เปิดอ่าน: 409 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี และ มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4 ทุน ๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และทุนบ้านนอกคอกนา จำนวน 1 ทุน ๆละ 10,000 บาท ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้กับนักศึกษาแม่โจ้ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ปีนี้นับเป็นปีที่ 9 โดยการระดมเงินจากการจัดกิจกรรมของชมรมและการร่วมบริจาคส่วนตัวตามกำลัง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ และเป็นการทดแทนคุณสถาบันอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง