ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและอพยพ
วันที่ข่าว 16/08/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/08/2562
เปิดอ่าน: 505 ครั้ง

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและอพยพ โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ นายวิทชัย สุขเพราะนา ประธานกรรมการหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวรายงาน วิทยากรจากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย จ.ส.อ.แสนพล แก้วหร่าย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS การเอาตัวรอดจากสาธารณภัยในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง