อาจารย์คณะประมงฯ แม่โจ้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
วันที่ 25/06/2562    839 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ

เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์ประจำคณะฯ และนางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำผลงานวิจัยเรื่อง Tilapia Mating System เข้าร่วมนำเสนอ และประกวดระดับนานาชาติ ในงาน “Korea International Women’s Invention Exposition 2019 (KIWIE2019) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ได้รับรางวัลดังนี้
1. Silver Prize จาก Korean Intellectual Property Office Organized by Korea Women Inventors Association ในการประกวด Korea International
2. Special honor of Center of Women Inventors of Uzbekistan

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thailand Innovation and Invention Promotion)