ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
วันที่ข่าว 22/06/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/06/2562
เปิดอ่าน: 237 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรม The Park Hotel Chiangmai โดยได้รับเกียรติจากคุณสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลกร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง