ม.แม่โจ้จัดเสวนา บล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร
วันที่ 21/06/2562    1,465 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “บล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร” Blockchain in Food and Agriculture การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกันเสวนา ซึ่งมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “รู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน” โดย คุณนนทวิชช์ ดวงสอดศรี Software Developer and Co-founder of The Existing Company, “บล็อกเชนทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้” โดย ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้, “IBM Blockchain สำหรับองค์กร” โดย คุณเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์ Digital Transform Adviser, IBM Thailand Co., Ltd. , “นวัตกรรมในบล็อกเชนและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร และ “การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชน” โดย ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้