มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 21/04/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/04/2562
เปิดอ่าน: 318 ครั้ง

 

วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอขมา ร่วมทั้งขอพร จาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย (ประเพณีสงกรานต์) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณห้องคาวบอยโซน ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง