อสค.มอบทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ข่าว 08/03/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/03/2562
เปิดอ่าน: 390 ครั้ง

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบทุนให้กับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 6 ทุน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง