สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วันที่ข่าว 14/09/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/09/2561
เปิดอ่าน: 742 ครั้ง

 

ร์ที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี? และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีนี้ มีจำนวน 10 ท่าน
1. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดี
2. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
4. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
5. นายสุเทพ นันทะชมภู กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
6. นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
7. นางศรีอนงค์ ใคร้มา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
8. นายโครงศิลป์ สิงตะนะ ตำแหน่ง กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
9. นางศศิธร แก้ววันดี ตำแหน่ง กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
10. นางสุพรรณี สถา ตำแหน่ง กองกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ และผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและประทับใจ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง