ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 27/05/2559    
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
ประเภท ข่าวอบรม สัมนา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/05/2559
เปิดอ่าน: 2,207 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงงานและปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมฯ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการจัดตั้งเพื่อสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกษียณอายุ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล