สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 28/3/2559 - 31/3/2559


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 / 4000