สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 28/3/2559 - 31/3/2559

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 0 / 4000