สถานที่ : โรงเรียนบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่รับลงทะเบียน : 19/1/2558 - 23/1/2558


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 / 40