กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ (ภาคเรียนที่ 1/2564)

วันที่เริ่มต้น 08/09/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ อบรมหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์”ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค : คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   102 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ อบรมหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์”ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค : คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับชมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 102 คน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเชิงปฎิบัติ หัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์., การสาธิตการทำส่วนของ “สเต็กเนื้อรวดซอสพริกไทยดำ” วิทยากรโดย
คุณสงกราณต์ แหวนวัง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และอบรมเชิงปฎิบัติในหัวข้อ “Science and Processing” , การสาธิตการทำส่วนของ “โยเกิร์ตนมสด” วิทยากรโดย คุณพลิศาน์ นามเดิม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล