โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน 3(ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์)

วันที่เริ่มต้น 18/06/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 18/06/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด กิจกรรมออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมธนาคารไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน เป็นโครงการที่จัดทำโดยสมาคมธนาคารไทยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน โดยสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกับเหล่าอาสาสมัครจากทั้ง 11 ธนาคาร ร่วมกันส่งมอบความรู้ทางการเงินผ่านการลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ในรูปแบบการเล่นเกม ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 โครงการดำเนินกิจกรรมเข้าสู่ปีที่ 3 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤต Covid-19 สมาคมธนาคารไทย มีความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของน้อง ๆ นิสิตนักศึกษามาเป็นอันดับแรก จึงเกิดเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Training Event ที่ยังคงความสนุก และยังได้ความรู้ทางการเงินอย่างไม่มีสะดุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล