16956 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร_มีนาคม2564

วันที่เริ่มต้น 29/03/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/03/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด กาดแม่โจ้2477_งานออมสิน108ปีชิมช้อปใช้ช่วยเศณษฐกิจชุมชน2564 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีสุดท้าย “เรียนรู้อาชีพทำเงิน แนวโน้มตลาดแรงงาน ยุค COVID-19 ปี 2564”

29 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
@กาดแม่โจ้2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครงาน เวลา 08.00 – 16.00 น.
? นักศึกษา เตรียมResume สำเนาผลการเรียนในระบบ สำเนาบัตรประชาชน สมัครงานพร้อมรับการสัมภาษณ์งาน
จากบริษัทชั้นนำ
เสวนา “เรียนรู้อาชีพทำเงิน แนวโน้มตลาดแรงงาน ยุค COVID-19 ปี 2564”
? ปรับตัวสู้โควิด-19 ทำอย่างไรให้ได้เงิน
? แนะแนวอาชีพ หลังวิกฤติโควิด-19
? แนะนำอาชีพ เกษตรปลอดภัย – เกษตรอินทรีย์
สาธิตอาชีพ
? เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าจากสินค้าเกษตร
? เยี่ยมชมการสาธิต อาชีพทำเงินได้จริง อาชีพจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่น
? เยี่ยมชมการขายสินค้าปลอดภัย และ Food truck ธุรกิจอาหารเทรนด์ใหม่ เพื่อหาแนวทาง
การคิดประกอบอาชีพที่ตนสนใจ
ของกำนัล
? รับชม Clip VDO ปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2564
? นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชม. ที่โต๊ะงานกิจการนักศึกษา @กาด2477
? สิทธิพิเศษ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่มีApplicationธุรกรรมทางการเงิน MyMo
ของธนาคารออมสิน รับคูปองซื้อสินค้าปลอดภัยภายในงาน 10 บาท และรับอีก 10 บาททันที เพียงจ่ายเงินผ่าน Mymo
บริการนักศึกษา
1. รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน 10 บริษัท
2. งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร รับลงทะเบียน ชม.กิจกรรม / รับปรึกษาปัญหา ชม.กิจกรรม ไม่ครบ
3. เอกสาร : กรอกภาวการณ์มีงานทำ แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ

“เมื่อมีความรู้ก็ต้องนำมันออกมาใช้ เมื่อมีความตั้งใจก็ต้องลงมือทำ”

หมายเหตุ : ทุกบริษัทเข้ามาจัดสถานที่รับสมัครงาน วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 บริเวณรอบโดมขนมปัง กลางกาดแม่โจ้2477 และรับสมัครงาน 2 วัน วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมสมัครงานกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีสุดท้าย “เรียนรู้อาชีพทำเงิน แนวโน้มตลาดแรงงาน ยุค COVID-19 ปี 2564”

29 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
@กาดแม่โจ้2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล