โครงการ "Love's Emotion : เพราะคุณคือคนพิเศษ"

วันที่เริ่มต้น 13/02/2563 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 13/02/2563 เวลา 21:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อให้นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้แสดงออกถึงความรัก ความรู้สึกที่ดีต่อกันและมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและให้นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการได้ฝึกฝนทักษะในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสามารถนำไปใช้ต่อยอดการทำงานในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล