กิจกรรมประมงอาสาพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 18/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สวนสัตว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย พี่วุฒิชัย ม่วงมัน (แม่โจ้รุ่น 54) ผู้อำนวยการสวนสัตวเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้(นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม) จัดกิจกรรมพัฒนาสวนสัตว์ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   230 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล