โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่เริ่มต้น 07/08/2560 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2560 เวลา 18:00
สถานที่จัด ม่อแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ทสจ.แพร่
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยปลูกต้นพญาเสือโคร่ง และต้นสัก จำนวน 8,500 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าของจังหวัดแพร่ให้มีมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท้องเที่ยวของจังหวัดแพร่ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากต้นพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยเป็นต้นไม้เมื่อเติบโตแล้วจะออกดอกสีสวยงามเหมือนดอกซากุระ ในช่วงของฤดูหนาว ซึ่งในอนาคตม่อนแม่ถางก็จะมีดอกซากุระเมืองไทยเบ่งบานอยู่เต็มม่อนแม่ถาง พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาระดมทุนในการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอีกด้วย ณ ม่อนแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล