โครงการทำบุญเดือนสิงห์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
“สิงห์” สัตว์ในตำนานที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวรัฐศาสตร์ ในฐานะเจ้าป่าที่เป็นผู้ปกครองและเปี่ยมด้วยเมตตา ผู้เรียนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงเรียกขานตนเองว่า สิงห์ แล้วตามด้วยสีประจำมหาวิทยาลัย ผู้เรียนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียกขานตนเองว่า “สิงห์ไพร” ด้วยความภูมิใจในศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง ทำให้มีการจัดงานบุญเดือนสิงห์ ในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อทำบุญ ปลูกฝังความมีจริยธรรมของนักปกครอง และ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกาศจุดยืนทางการเมืองเคียงข้างประชาชนและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล