โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 27/08/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2559 เวลา 15:30
สถานที่จัด ลานอเนกประสงค์หอพักหญิงฝค. (ฝึกหัดครู) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาบริเวณรอบอาคารหอพัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนา ในเวลา 07.00 น. อาจารย์สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานในการจุดเทียนพระพุทธและได้นำบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาในหอพักเข้าร่วมพิธีทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนารอบๆบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล