โครงการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "อินทนิลเกมส์"

วันที่เริ่มต้น 14/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การผลิตบัณฑิต จัดเป็นพัมธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ดังนั้นการจัดโครงการ "แข่งขันทักษะสัตวศาสตร์และกีฬาสัมพันธ์" เพื่อพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   370 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลดังนี้
1. ฟุตซอล ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
2. ฟุตบอล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
3. วอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญเงิน
4. เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
5. เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรีญเงิน
6. เปตองชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน
7. เปตองหญิง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน
8. แบตมินตันชายคู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองแดง
9. แบตมินตันหญิงคู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรีญเงิน
10. การประกวดขบวนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
11. การประกวดกองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
12. การประกวดผู้นำเชียร์ (เชียร์หลีดเดอร์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล