ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 827
ชื่อสมาชิก : ภัคสุณีย์ ดวงงา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : paksunee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 13/1/2555 9:28:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/1/2555 9:28:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก