ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 766
ชื่อสมาชิก : ภัคจิรา วิจิตร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pakjira@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 23/12/2554 17:38:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/12/2554 17:38:27


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ ข่าว ข้อมูล ต่าง ๆ ให้สมาชิก กบข.
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555