ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2444
ชื่อสมาชิก : ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tippapha_ps@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/4/2562 13:21:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/4/2562 13:21:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก