ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1645
ชื่อสมาชิก : เกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kriangsak_p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:48:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:48:16


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก