ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 143
ชื่อสมาชิก : ปริญญา อินทรเทพ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : parinya_i@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/1/2554 9:43:28
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/1/2554 9:43:28


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก