ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1426
ชื่อสมาชิก : ปวริศา ศรีสง่า
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pavarisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 21/10/2556 10:47:24
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/10/2556 10:47:24


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก