ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1300
ชื่อสมาชิก : ณัฐภัทร ดาวสุข
เพศ : ชาย
อีเมล์ : natthapathr@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2556 14:46:21
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2556 14:46:21


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก