รางวัลจากการประกวดในงาน International Invention and Design 2017

อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร หนึ่งในทีมนักวิจัยแม่โจ้ที่ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดในงาน International Invention and Design 2017 ที่ Hongkong จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2. รางวัล Special Award จาก IIDC 3. รางวัล FIRI Award (the best Invention) จาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R. Iran
08/12/2560
กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล