รางวัลการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies ?ARCHIMEDES-2018?

ผลงานเรื่อง : Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of banana blossom extract for maternal breastfeeding (พลีเอนแคป: เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร) ได้รับรางวัล : 1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018 2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก Bosnia and Her 3. รางวัลพิเศษ (Special Awards) จาก Bosnia and Her 4. รางวัลพิเศษ (Special Awards on the stage) จาก ARCHIMEDES 2018 5. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Awards) จาก โรมาเนีย โดยอาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม และทีมวิจัย ที่เข้าการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies ?ARCHIMEDES-2018? ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561
08/04/2561
กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล