รางวัลชมเชย ผลงานชื่อถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ จากการประกวดนวัตกรรมยางพารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานชื่อถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ จากการประกวดนวัตกรรมยางพารา ในงาน Rubber Expo 2023 - งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
06/04/2566
ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล