คนดีศรีล้านนา ประจำปี 2566

รับเกรียติเป็นอย่างยิ่งจาก ท่านชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีล้านนา” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่ จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
01/04/2566
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองกลาง / งานสภาพนักงาน
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล