ดาวกตัญญูแห่งปี

สภาองค์กรเชิดชูเกียรติคุณ ได้ดำเนินการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก โดยที่ข้าพเจ้าได้รับรางวัล “ดาวกตัญญูแห่งปี” สาขา ลูกกตัญญูแห่งปี โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
25/02/2566
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองกลาง / งานสภาพนักงาน
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล