รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Business model ‘’สร้างธุรกิจจากขยะ’’

ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ร่วมงานกับทีม GP2Zwaste ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Business model ‘’สร้างธุรกิจจากขยะ’’ จัดโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า The Emquartia บริเวณ Helix Sky Garden ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร โดยทีม GP2Zwaste นำเสนอวิธีนำกากอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดมาถอดโครงสร้างเคมี มาสร้างเป็นบล้อคก่ออาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์อิฐ geopolymer ที่มีส่วนผสมจากการย่อยขวดน้ำดื่มพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate, PET) และมีกรรมวิธีการทำที่ง่าย ทำให้ได้กำลังอัด (compressive strength) สูงเกิน 25 MPa เป็นอิฐบล้อคก่ออาคาร ซึ่งแข็งแรงกว่าอิฐบล้อกและอิฐมวลเบาที่มีอยู่ในตลาด อิฐชนิดนี้ช่วยกำจัดขยะจากขวดน้ำดื่มแล้วทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น นับเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (circular economy) มีทีมนำเสนอผลงานทั้งหมด 14 ทีม ที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ สมาชิกในทีม GP2waste ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ หัวหน้าทีมวิจัย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.เกษร เพ็ชราช วีเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาด อ.ดวงตา ศันสนียเมธา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และคุณจิรวัฒน์ ศรีสันต์
29/04/2565
ฐิตินันท์ รัตนพรหม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล