รางวัล SILVER AWARD จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม AAACU International Innovation Award 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ และนายณัฐพงษ์ มุงเมือง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล 1.รางวัล GOLD AWARD (เหรียญทอง) หัวข้อผลิตภัณฑ์ Instant coffee beverage supplemented with microencapsulated extract from fingerroot และ 2.รางวัล SILVER AWARD (เหรียญเงิน) หัวข้อผลิตภัณฑ์Macha Latte White Krachai 3 in 1 จากการแข่งขันนวัตกรรม (Innovation Competition)ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 23rd AAACU Biennial Conference and General Assemblyand 50th AAACU Founding Anniversary "Revolutionizing Agricultural Innovations Towards Social Sustainability and International Forum on Agricultural Innovation, Sustainability,Entrepreneurship and Networking" 4 - 8 July 2022 Maejo University, Chiang Mai, Thailand 23rd AAACU Biennial Conference and Geneneral Assembly and 50th AAACU Founding Anniversary
04/07/2565
ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล