รางวัล GOLD AWARD จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม AAACU International Innovation Award 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ และนายณัฐพงษ์ มุงเมือง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล GOLD AWARD (เหรียญทอง) จากหัวข้อผลิตภัณฑ์ Instant coffee beverage supplemented with microencapsulated extract from fingerroot
04/07/2565
ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล