1. รางวัลเหรียญทองแดง Bronze medal from Korea International Women’s Invention Exposition (2017) 2. รางวัลพิเศษ เหรียญทอง จากประเทศอินโดนีเซีย Special award (Gold medal) of Invention from Indonesian Invention and Innovation Promotion Association

Avocado oil and cosmetic products น้ำมันอะโวคาโด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
11/06/2560
ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล