รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

PepXO-RIZE(เปปโซไรซ์)
30/09/2564
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล