รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal : Food Engineering)

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal : Food Engineering)
08/07/2564
กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล