รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal : Food Engineering)

การประกวดผลงานทางวิชาการ Poster Competition ระดับนานาชาติ The 7th Agricultural Engineering Annual Regional Convention 2021 (7th ARC2021)
08/07/2564
กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล