พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านบริการดีเด่น

-
09/04/2564
จิราพรรณ เคหา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
ระดับภายในสถาบัน
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล