รางวัล Silver Prize & รางวัล DIPLOMA

Korea International Women’s Invention Exposition 2019 (KIWIE2019) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
23/06/2562
นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล