ตรวจสอบลำดับการจัดสรรวัคซีน
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 4
"โปรดมารับวัคซีนตามวันและเวลานัด หากไม่มารับวัคซีน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถโอน สิทธิ์ได้ เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจาก อบจ.เชียงใหม่ หากท่านสละสิทธิ์ในรอบนี้ ท่านต้อง ดําเนินการในการจองสิทธิ์จากระบบอื่นด้วยตัวท่านเอง"
สอบถามข้อมูล
สำหรับบุคลากรติดต่อ 3134 , สำหรับนักศึกษาติดต่อ 053873075
จำนวนผู้เข้าใช้งาน 16450