รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57900.0033512.9998638.231345.20471.82140.54130.5063224.5141416.05
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54000.0033213.0798238.661305.12471.85120.47120.4761124.0641016.14
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.0037.69410.26410.2600.0025.1312.562153.85410.26
บริหารธุรกิจ84481496.4559700.007813.0734557.79386.3771.1730.5030.50264.369716.25
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559700.007813.0734557.79386.3771.1730.5030.50264.369716.25
การจัดการ21721398.1615200.002315.137247.37159.8700.0021.3210.6663.953321.71
การตลาด18517494.0512800.001914.845744.531410.9464.6910.7800.0097.032217.19
การเงิน12412096.778200.001113.415668.2933.6600.0000.0000.0033.66910.98
บัญชี22321696.8617000.00169.4111567.6531.7610.5900.0010.5974.122715.88
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.00913.854569.2334.6200.0000.0011.5411.5469.23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767500.0045.331722.6745.3300.0000.0011.333141.331722.67
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767500.0045.331722.6745.3300.0000.0011.333141.331722.67
การจัดการ1111100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.0000.00116.67233.3300.0000.00116.67233.3300.00
การประมง333296.972100.0014.7629.5200.0000.0000.0000.001571.43314.29
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.00111.11111.1100.0000.0000.0000.00444.44333.33
รัฐศาสตร์393794.872500.0014.001144.0028.0000.0000.0000.00312.00728.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.0018.3318.3300.0000.0000.0000.00758.33325.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520400.00157.355828.43146.8620.9810.4900.008139.713215.69
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520400.00157.355828.43146.8620.9810.4900.008139.713215.69
การจัดการชุมชน66100.00500.0000.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด55100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
บัญชี1717100.001300.0000.001076.9217.6917.6900.0000.0017.6900.00
บัญชี77100.00700.00342.86228.57228.5700.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002000.00210.001050.00210.0000.0000.0000.0000.00630.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623000.0000.001550.00516.6700.0000.0000.00516.67413.33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.0000.0018.3300.0018.3300.0000.00433.33650.00
เกษตรป่าไม้646398.444100.0037.32819.5112.4400.0000.0000.002458.54512.20
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.0014.3514.3514.3500.0000.0000.001565.22521.74
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.0038.5738.5712.8600.0012.8600.002674.2912.86
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.00114.29228.5700.0000.0000.0000.00228.57228.57
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00480.00120.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.003733.043531.251210.7154.4610.8900.0043.571816.07
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.003733.043531.251210.7154.4610.8900.0043.571816.07
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.00942.86838.1029.5200.0000.0000.0000.0029.52
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.002830.772729.671010.9955.4911.1000.0044.401617.58
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012000.001714.175545.831411.6710.8300.0032.5043.332621.67
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111600.001714.665345.691311.2110.8600.0021.7243.452622.41
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.0000.00266.6700.0000.0000.0000.0000.00133.33
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.001015.873149.2169.5211.5900.0011.5900.001422.22
รัฐศาสตร์949398.945000.00714.002040.00714.0000.0000.0012.0048.001122.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.0000.00250.00125.0000.0000.00125.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011100.001412.612623.4254.5010.9000.0000.004843.241715.32
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011100.001412.612623.4254.5010.9000.0000.004843.241715.32
การประมง13712792.709400.001313.831920.2155.3211.0600.0000.004244.681414.89
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.0015.88741.1800.0000.0000.0000.00635.29317.65
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843100.00317.194710.90184.1810.2330.7020.4625859.867116.47
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839600.00287.074511.36153.7910.2510.2520.5123759.856716.92
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.0038.8238.82411.7600.0000.0000.001441.181029.41
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.0012.5625.1312.5600.0000.0012.562871.79615.38
ปฐพีศาสตร์383797.372000.0015.00315.0015.0000.0000.0000.001365.00210.00
พืชสวน15615599.3611000.0054.55109.0910.9110.9100.0000.007870.911513.64
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.00120.0000.00120.0000.0000.0000.00240.00120.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.0000.00225.0000.0000.0000.0000.00450.00225.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.0000.00114.2900.0000.00114.2900.00457.14114.29
พืชไร่13812993.488600.0089.30910.4722.3300.0000.0000.005058.141719.77
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.0000.0018.3318.3300.0000.0000.00650.00433.33
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862200.00313.64313.6429.0900.0000.0000.001150.00313.64
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.00213.33213.3300.0000.0000.0000.001066.6716.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003000.0026.67620.0026.6700.0000.0000.001550.00516.67
เกษตรเคมี161487.50800.00225.00337.5000.0000.0000.00112.50225.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.0038.5725.7138.5700.0025.7100.002160.00411.43
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.00116.6700.00116.6700.0000.0000.00466.6700.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.0026.9026.9026.9000.0026.9000.001758.62413.79
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194500.00511.112760.0024.4436.6700.0012.2200.00715.56
ปริญญาตรี ปกติ645992.194500.00511.112760.0024.4436.6700.0012.2200.00715.56
การสื่อสารดิจิทัล645992.194500.00511.112760.0024.4436.6700.0012.2200.00715.56
วิทยาศาสตร์25623892.9716500.002816.9710060.6142.4210.6110.6100.00137.881710.30
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716500.002816.9710060.6142.4210.6110.6100.00137.881710.30
คณิตศาสตร์3838100.002400.0028.331354.17312.5000.0000.0000.0028.33416.67
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.00333.33444.4400.0000.00111.1100.0000.00111.11
วัสดุศาสตร์1111100.001000.00220.00220.0000.00110.0000.0000.00220.00330.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894700.0036.384085.1112.1300.0000.0000.0000.0024.26
สถิติ1414100.001000.00330.00440.0000.0000.0000.0000.00110.00220.00
เคมี151493.33800.00337.50337.5000.0000.0000.0000.00112.50112.50
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.0000.007100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.00628.57628.5700.0000.0000.0000.00733.3329.52
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.00620.692172.4100.0000.0000.0000.0000.0026.90
ศิลปศาสตร์1039996.128500.002832.942731.7655.8867.0622.3511.1800.001618.82
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128500.002832.942731.7655.8867.0622.3511.1800.001618.82
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.00714.001938.0036.00612.0024.0012.0000.001224.00
ภาษาอังกฤษ424095.243500.002160.00822.8625.7100.0000.0000.0000.00411.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.001013.334357.3311.3322.6700.0011.33912.00912.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.001013.334357.3311.3322.6700.0011.33912.00912.00
พลังงานทดแทน898494.386000.00711.673660.0011.6723.3300.0011.67610.00711.67
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.00320.00746.6700.0000.0000.0000.00320.00213.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.00610.002948.3311.671423.3300.0000.00813.3323.33
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.00610.002948.3311.671423.3300.0000.00813.3323.33
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.00211.111055.5600.00527.7800.0000.0000.0015.56
สถาปัตยกรรม292896.552400.00416.671250.0014.17729.1700.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.0000.00738.8900.00211.1100.0000.00844.4415.56
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.002215.495236.6232.1110.7010.7010.703726.062517.61
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.002215.495236.6232.1110.7010.7010.703726.062517.61
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.00510.871736.9624.3500.0000.0012.171328.26817.39
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.0028.001352.0014.0014.0000.0000.00416.00416.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.00822.861131.4300.0000.0012.8600.00720.00822.86
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.00642.86428.5700.0000.0000.0000.00321.4317.14
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.0014.55731.8200.0000.0000.0000.001045.45418.18
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715600.00148.971811.5410.6410.6410.6400.009661.542415.38
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715600.00148.971811.5410.6410.6410.6400.009661.542415.38
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555200.0035.77611.5400.0000.0011.9200.003465.38815.38
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924200.0049.52614.2900.0000.0000.0000.002661.90511.90
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.00220.00110.0000.0000.0000.0000.00440.00330.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775200.0059.6259.6211.9211.9200.0000.003261.54815.38
เศรษฐศาสตร์28227497.1620100.002612.9410753.23125.9721.0010.5000.00178.463617.91
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620100.002612.9410753.23125.9721.0010.5000.00178.463617.91
เศรษฐศาสตร์828198.786300.00711.113758.7357.9423.1711.5900.0023.17914.29
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.00952.94423.5300.0000.0000.0000.0015.88317.65
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857000.00710.004462.8634.2900.0000.0000.0045.711217.14
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105000.0036.002142.0048.0000.0000.0000.001020.001224.00